Syyskokous

Voimisteluseura BounCe Espoo ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 19.11. klo 18. Kokouksessa valitaan muun muassa uudet hallitusedustajat erovuoroisten tilalle.

Paikka: Kutojantie 4, Espoo (yläkerran vierashuone)

Tervetuloa!

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)    Avataan kokous

2)    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat

3)    Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4)    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5)    Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6)    Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7)   Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8)    Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

9)    Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10)  Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja

11)  Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

12)  Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava

13)  Päätetään kokous

Seuran kokouksissa jokaisella 16 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Seuran varsinainen jäsen voi edustaa kokouksessa korkeintaan yhtä muuta seuran jäsentä. Tällöin on ao. edustajan jätettävä kokoukselle edustamansa henkilön antama ja allekirjoittama valtakirja. Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3. kohdassa mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.