Kilpavalmennus BounCessa

  • Valmennustyö lähtee jokaisen voimistelijan halusta kehittyä, ja hänen yksilöllisistä ominaisuuksistaan. Herkkyyskaudet ja murrosikä otetaan huomioon harjoittelun suunnittelussa.
  • Jokaiselle kilpailijalle luodaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma ja tavoitteet kehittymiselle niin harjoituksissa kuin kilpailuissa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.
  • Pyrimme monipuoliseen ja  motivoivaan harjoitteluun.
  • Kannustamme terveelliseen elämäntapaan, johon ruokaileminen, lepo, koulu ja vapaa-aika kuuluvat olennaisena osana.
  • Jokaisessa harjoituksessa korostuu turvallisuuden periaate. Harjoittelu tapahtuu rasitus- ja muita vammoja ennaltaehkäisevästi.

info-uudelle-edustusryhmalaiselle

 

Harjoitusmaksut syksy 2017:

3x/ vk = 425€

4x/ vk = 500€

5x/ vk = 560€